Loading...

Om oss

 

 

Fangas Independent Irabell, den fantastiska chokladsköldpaddmaskade siameshonan som kom till oss 1996, blev den som väckte vårt intresse för utställning och så småningom även för avel. Hon blev också indirekt orsak till att vi blev ägare till en norsk foreign whitehona, Lady Daisy af Yum-Yum. Avkommor efter Irabell och den importerade seychelloishonan Pus, har behållits och använts i avel.
Tack vare goda rådgivare och en portion tur så har vi under årens lopp lyckats välja hanar som passat våra honor och ambitioner när det gällt sunda, trevliga och vackra katter. Mindre lyckat ur hälsosynpunkt i några fall, då tre avkommor på äldre dagar drabbats av HCM (två kullsyskon). På grund av kastration och infertilitet krävs för eventuell fortsatt avel nu en föryngring i katteriet.